SUNSAD banner certyfikaty

Integrowana
Produkcja

SUN-SAD integrowana produkcja

Integrowana Produkcja

W celu udokumentowania profesjonalnego podejścia do produkcji
i przedsprzedażowego przygotowania owoców grupa producencka SUN SAD wdrożyła różne certyfikaty, mające na celu ochronę
zdrowia konsumentów naszych produktów, a także troskę
o środowisko. Jako producenci owoców, głównie jabłek wprowadziliśmy system Integrowanej Produkcji, aby uwzględnić oczekiwania odbiorców w stosunku, nie tylko do atrakcyjnie wyglądających owoców, ale również produktów o wysokich walorach jakościowych.

Integrowana produkcja roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej żywności pochodzenia roślinnego, w której nie zanotowano
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków
oraz substancji szkodliwych. Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP.