Kampania promocyjna

 

 

Operacja pn “Certyfikowane soki i jabłka – gwarancją smaku i zdrowia” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: zwiększenie produkcji i sprzedaży promowanych jabłek.